Bioanalytiker - Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland

Bioanalytiker /laboratorierne:

De fleste mennesker får direkte eller indirekte kontakt med bioanalytikere, 70% af alle diagnoser bliver stillet på baggrund af analysesvar hvor en bioanalytiker har været involveret.
Bioanalytikere beskæftiger sig med mange forskellige arbejdsområder.
På Sygehus Sønderjylland arbejder bioanalytikere på forskellige laboratorier:


Biokemi (Blodprøver, Biokemi og Immunologi)
Bioanalytikeren tager blodprøver på sygehusets sengeafsnit, på sygehusets ambulatorier eller modtager prøver fra de praktiserende læger. Når en patient skal have sit hjerte undersøgt, så er det en bioanalytiker, som udfører en EKG-måling (måling af hjerterytme).
Blodprøverne analyseres ved hjælp af forskelligt automatiserede analyseudstyr.
Bioanalytikerens opgave er at overvåge rigtighed og kvalitet af de analysesvar, som bliver afleveret, og som vil ligge til grund for lægernes diagnose og behandling af patienten.
For at kunne udøve denne opgave kræves der, at bioanalytikeren har en bred viden om menneskets normale biologiske værdier.
Arbejdet omkring det automatiske analyseudstyr er de senere år blevet meget EDB-præget. Dette gør bestemt ikke arbejdet mere uinteressant, da bioanalytikerne her igennem er med i de nyeste udviklinger.

Immunologi (Blodprøver, Biokemi og Immunologi)
Bioanalytikeren tapper bloddoner og udføre laboratorieundersøgelser på blodprøver fra patienter på sygehuset og de praktiserende læger.
Bioanalytikeren udfører laboratorieundersøgelser, som er nødvendige før en blodtransfusion, dvs. at bestemme blodtypen og undersøge om patient- og donorblod er forligeligt. Bioanalytiker tapper blod fra donorer; efter tapning sendes blodet til Odense Universitetshospital til videre forarbejdning. Blod-komponenter returneres til afdelingen på Sygehus Sønderjylland og har stor betydning for patientbehandlingen.
Bioanalytikerne deltager i opsætning af nye analyser, ved udvikling af nye metoder til blodkomponentbehandling samt deltage i kvalitetsudvikling på afdelingen.

Mikrobiologi
Bioanalytikeren identificerer mikroorganismer f. eks. streptokokker (ved halsbetændelse) eller gonokokker (hvis der er tale om Gonorré) ved hjælp af dyrkning, mikroskopi, farvning samt forskellige biokemiske tests.
Bioanalytikeren tester ved hjælp af genforstærkningsmetode (opformering af DNA, PCR) prøver for bakterier og virus. Bioanalytikeren analyserer blodprøver for bl.a. Rubella (røde hunde) og Borrelia (skovflåtbid). Bioanalytikeren undersøger bakteriernes følsomhed overfor relevante antibiotika, så lægen kan give patienten den rette behandling.

Patologi
Bioanalytikeren udføre forbehandling og analyse af celle- og vævsprøver med henblik på undersøgelse for sygelige forandringer. Celle- og vævsprøverne bliver fjernet fra kroppens forskellige organer. Specielt kommer der mange celle- og vævsprøver fra patienter med kræft.
Celle- og vævsprøverne skal farves. Det er nødvendigt, for at kunne skelne celler og vævsstrukturer fra hinanden. I Patologi er der mange laboratoriefunktioner, som bioanalytikerne udføres manuelt. Bl.a. håndtering af vævsprøver, skæring af tynde paraffinsnit og farvning af vævssnitterne. Desuden bruger bioanalytikeren maskiner til mange laboratorieanalyser.

Bioanalytikeruddannelsen
Bioanalytikeruddannelsen på UC SYD optager hvert år 42 studerende. Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning, laboratorieøvelser og projekter.
Det er en lille uddannelse, hvor studerende og undervisere kender hinanden godt. Der er 6 praktikperioder i løbet af uddannelsen, hvor den studerende kommer i praktik på laboratorier på de 3 sygehusenheder i Sydjylland, så der er et tæt samarbejde mellem UC SYD og de kliniske laboratorier.

Kontaktperson: Pia Mortensen
pmor@ucsyd.dk
Tlf: 72662732

Kliniske Bioanalytikerunderviser ved SHS:

Tilbage