Bo og Aktivitet

Bo & Aktivitet består af ni bosteder og to samværstilbud, til voksne med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Det daglige arbejde varetages af socialpædagoger og social- og sundhedsassistenter, som i samarbejde med den enkelte borger sikre udvikling og øget livskvalitet.

Behovet for hjælp og støtte er mangfoldigt og der arbejdes ud fra individuelle pædagogiske planer, som er udarbejdet i samarbejde med borgeren. Det tværfaglige samarbejde vægtes højt, da dette skaber sammenhæng i dagligdagen og understøtter den målrettede støtte og vejledning som den enkelte tilbydes.

Der vægtes en anerkendende og positiv tilgang, hvor kommunikationen er omdrejningspunktet. Overskuelighed, forudsigelighed, relationsdannelse, struktur og samvær er nøgleelementer i ’Bo og Aktivitet’.

Tilbage