Gå i lære eller i praktik hos Chr. Johannsen A/S

Hos Chr. Johannsen i Rødekro kan du komme i lære som:
Anlægsstruktør
Bygningsstruktør

Du kan også komme i praktik som:
Byggekoordinator
Bygningskonstruktør
Anlægsstruktør
Bygningsstruktør

Tilbage