Mad og Måltider Aabenraa kommune - vi uddanner dygtige Ernæringsassistenter og Catere

Mad og Måltider er Aabenraa kommunes tilbud om mad til hjemmeboende borgere og borgere på alle plejehjem i kommunen.

Vi laver også mad til kommunens tre medarbejderkantiner.

Nøgleordene for os er kvalitet, sønderjyske traditioner og den gode smag.

Vi laver mad, så den er tilpasset borgerens ønsker og behov. I vores kantiner laver vi lækker mad med masser af grønt og velsmag.

Vi uddanner ernæringsassistentelever samt smørrebrøds- og cateringelever.

Lidt om os som arbejdsplads:

Antal ansatte i Mad og måltider: Ca. 65

Ansættelses/studiested:

Ernæringsassistentelever Mad og Måltider: Bladknæk 51, Lundsbjerg 6200 Aabenraa og alle plejehjem i Aabenraa kommune

Smørrebrøds- og cateringelever: Kantinen Aabenraa rådhus og kantinen Jobcenter Aabenraa

Elevansvarlig: Maj-Britt Susanne Ulrich Tlf.: 73768783 / mobil: 21309692 Mail: msul@aabenraa.dk

Fakta om uddannelserne:

Uddannelsen som ernæringsassistent:

Uddannelsen tager ca. 3,5 år, hvor der veksles mellem skoleophold og praktik. Praktikken udgør 2,5 år.

På ernæringsassistentuddannelsen lærer du at lave god hverdagsmad fra bunden og mad som er tilpasset brugerens behov for forskellige konsistenser og diæter.

Du lærer at minimere madspil og at have fokus på klimavenlig madfremstilling.

Du vil i fællesskab med vores dygtige og faglærte medarbejdere blive oplært både i det store produktionskøkken og i køkkenerne på plejehjemmene og i kantinerne.

Uddannelsen kan tages som EUX og giver adgang til forskellige videregående uddannelser som blandt andet bachelor i sundhed og ernæring og procesteknolog.

Uddannelsen i smørrebrød og catering:

Uddannelsen tager ca. 3,5 år og veksler mellem skoleophold og praktik i kantinerne samt i nogen grad i produktionskøkkenet og på plejehjemmene.

Du vil i fælleskab med vore dygtige og faglærte medarbejdere blive oplært i at lave lækker grøn og indbydende mad fra bunden.

Kundebetjening og mødeforplejning vil også være en del af din oplæring i kantinerne.

Uddannelsen kan ligesom ernæringsassistentuddannelsen tages som EUX og give adgang til videregående uddannelser.

Tilbage