Social- og Sundhedselever

Du får en spændende erhvervsuddannelse inden for pleje, omsorg og sundhed. Uddannelsen kombinerer oplæring på oplæringssteder med teori på skolen, hvor du lærer de nyeste teorier, som du bringer i spil, når du er ude ved borgeren. Du er omsorgsperson for borgeren, og du er derfor den fagperson, der har blik for at støtte borgeren. Dine arbejdsopgaver er mangeartede. Fælles er, at du samarbejder med borgeren for at vurdere, koordinere og udføre opgaver inden for pleje, omsorg og rehabilitering. Du har vejledere tilknyttet, som hjælper og støtter dig, når du er i oplæring på oplæringsstederne. Du har også studietid i oplæringsperioderne med tid til fordybelse i faglige emner. Uddannelsesmuligheder

 • Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedsassistent
 • Social- og sundhedsassistent med DIGI-TECH
 • EUX Velfærd (gymnasial eksamen og social- og sundhedsassistent)
Beskrivelse af uddannelserne kan du læse på SOSU Syd hjemmeside Jobmuligheder Som færdiguddannet social- og sundhedshjælper er du klar til job på/i:
 • plejehjem
 • hjemmeplejen
Som færdiguddannet social- og sundhedsassistent er du klar til job på/i:
 • sygehuse
 • plejehjem
 • hjemmeplejen
 • psykiatrien
 • bosteder
Du kan læse videre Som uddannet social- og sundhedshjælper kan du blive social- og sundhedsassistent på afkortet tid Som social- og sundhedsassistent har du adgang til mellemlange videregående uddannelser eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut og jordemoder. Kom godt i gang Søge optagelse på grundforløb via www.optagelse.dk Indgå en aftale om en læreplads med Aabenraa Kommune. Du søger om en læreplads via dette link

Tilbage