Vil du gøre en lokal forskel for bæredygtigheden, bosætningen og det lokale erhvervsliv?

Hvis svaret på spørgsmålet er "ja!", så tag en snak med os i messestanden for Plan, Teknik & Miljø (Aabenraa Kommune) til Karrieremessen 2023. Plan, Teknik & Miljø er navnet på den tekniske forvaltning i Aabenraa Kommune, og vores arbejde har stor betydning for fremtiden i hele kommunen. Vi arbejder med en lang række opgaver, der omhandler alt fra energiforsyning til kollektiv transport, biodiversitet, oversvømmelsessikring af kysten, fundraising, bosætning, naturbeskyttelse og udviklingen af vores lokale erhvervsliv. For at kunne gøre dette har vi brug for en lang række forskellige medarbejdere. Det er blandt andet:

 • Biologer
 • Anlægsgartnere
 • Udviklingskonsulenter
 • Tekniske energiberegnere
 • Geologer
 • Byplanlæggere
 • Arkitekter
 • Kontoruddannede
 • Bygningskonstruktører
 • Landbrugskonsulenter
 • Kommunikationsmedarbejdere
 • Og mange, mange flere.
Du kan se en række videoer om nogle af de mange jobs, der er i Aabenraa Kommunes tekniske forvaltning: Hvis din interesse er vækket, og du gerne vil vide mere, så tag en snak med vores medarbejder Jeppe i messestanden, eller send ham en mail på juk@aabenraa.dk

Tilbage