Cookie- og Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik, kan du læse hvordan og hvorfor vi anvender dine data, og
hvordan du kan gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger
om dig.
Når du benytter Business Aabenraas tilbud, besøger vores hjemmeside, tilmelder dig
arrangementer eller melder dig ind i enten Aabenraa Erhvervsforening, Padborg
Transportcenter, eller Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet indsamler Business
Aabenraa oplysninger om dig.
Dataansvarlig
Business Aabenraa (CVR. 2975 6309), Storegade 30, 6200 Aabenraa,
post@businessaabenraa.com Tlf.: 7362 2020.

Hvilke oplysninger har vi, og hvor har vi dem fra?

Hos Business Aabenraa er det gode relationer og direkte kontakt mellem os og dig, som
skaber værdi.
Vi registrerer derfor dine oplysninger når du f.eks har været i kontakt med os som et led i
den lokale erhvervsservice; har deltaget i et arrangement hos os; eller når du eller din
virksomhed har tegnet medlemskab i én af de tre erhvervsforeninger, som Business
Aabenraa har samarbejdsaftaler med(Aabenraa Erhvervsforening, Padborg
Transportcenter og Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet.)
Det vil som udgangspunkt være dig selv, som leverer oplysningerne til os via
tilmeldingsformular eller ifm. mødebooking.
Vi registrerer følgende oplysninger om dig:

 • Virksomhed
 • Navn
 • Stillingsbetegnelse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Noter i vores CRM system omkring mødeaftaler, mødeindhold og aktiviteter.

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi desuden oplysninger som fx den browser
du benytter, din IP-adresse og hvilke undersider du besøgte
. Du kan læse mere om,
hvordan vi indsamler disse oplysninger i vores Cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til, og hvorfor?

Business Aabenraa yder erhvervsservice til alle virksomheder i Aabenraa Kommune og vi
har brug for dine (kontakt)oplysninger, for at kunne yde denne service.
Vi benytter dine oplysninger til at sikre, at vi kan følge op på aftaler, planlægge møder,
invitere til netværksaktiviteter og sende dig relevant materiale i form af nyhedsbreve eller
invitationer til deltagelse i arrangementer, innovationsprojekter mm. Endvidere benytter vi
dine oplysninger ifm. evaluering af vores arbejde, f.eks i form af spørgeskemaer udsendt
efter arrangementer.
Såfremt du har tegnet medlemskab i én af de tre erhvervsforeninger, foretaget et køb eller
solgt en ydelse til os, benytter vi desuden dine oplysninger i vores bogholderi til at
behandle din ordre; afsende/modtage faktura og modtage/foretage betalinger mm.

Rekruttering og uopfordrede ansøgninger

Når du søger et job hos Business Aabenraa bliver det fremsendte materiale gennemlæst
af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et
defineret job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og
bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden, medmindre det fremgår tydeligt af
stillingsopslaget.
Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen
er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi ansøgning og bilag i max. 6 måneder, hvorefter
det slettes. Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt
samtykke hos kandidaten.

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvorfor?

Business Aabenraa sælger eller videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til
tredjepart. Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører af de IT-systemer,
som vi benytter til behandling af dine oplysninger, fx vores økonomisystem (ift.
fakturering), vores CRM-system (ift. registrering af oplysninger).

Ifm. deltagelse i arrangementer kan vi dele oplysninger om deltagere med vores
oplægsholdere og øvrige deltagere, udelukkende for at fremme netværk og målrette
arrangementet.
Dine oplysninger kan også videregives til offentlige myndigheder, hvor dette tillades eller
kræves i henhold til lovgivningen.

Dine rettigheder

Som registreret har du iflg. lovgivningen en række rettigheder ift. hvordan dine personlige
oplysninger benyttes:

 • Oplysningspligt – vi skal fortælle dig, at vi behandler dine oplysninger
 • Indsigtsret – du har ret til at se hvilke oplysninger, vi behandler om dig
 • Ret til berigtigelse – du har ret til at få opdateret oplysninger om dig.
 • Ret til sletning – du har ret til, at vi sletter de oplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til, at vi helt eller delvist ophører med
  at behandle data om dig.
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger
  eller begrænsning af behandling – du har ret til at vide, hvis der sker brud på
  datasikkerheden.
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til at få en kopi af de data, vi behandler om dig.
 • Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod en specifik behandling, vi
  foretager med dine data.
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk

behandling, herunder profilering – du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse,
der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på
tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
Såfremt du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på
nedenstående kontaktoplysninger.

Generel sikkerhed

Vi har foretaget en lang række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger.
Vi gemmer kun dine oplysninger i den periode, som det kræves for at kunne levere de
ydelser, du ønsker, og til de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik og til andre
juridiske formål, hvortil vi er forpligtede til at gemme oplysningerne. Vi sletter dine
oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Vi har indgået
databehandleraftaler med alle de databehandlere
, vi benytter, for at sikre os, at dine
oplysninger behandles forsvarligt; og vi overfører ikke dine oplysninger til et land uden for
EØS.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til vores håndtering af personlige oplysninger i
øvrigt, er du velkommen til at kontakte os:
Business Aabenraa (CVR. 2975 6309), Storegade 30, 6200 Aabenraa,
post@businessaabenraa.com tlf.: 7362 2020.
Direktøren for Business Aabenraa er dataansvarlig