Autismecenter Syd

Autismecenter Syd

  • Studerende indenfor det pædagogiske fagområde, pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.
  • Studerende indenfor det sundhedsfaglige område, SOSU assistenter og SOSU medhjælpere.

Autismecenter Syd er Aabenraa Kommunes tilbud til voksne borgere med autisme.
Vi har følgende tilbud:

  • Botilbud, hvor borgerne har deres egen lejlighed og deler f. eks. fælles køkken og stue
    Aktivitetstilbud i stedet for egentlig beskæftigelse
  • Støtte i egen bolig og til uddannelse, f. eks. ungdoms- eller videregående uddannelse
  • Uddannelsestilbud målrettet efterfølgende ansættelse til målgruppen

Autismecenter Syd varetager borgere med forstyrrelser indenfor autismespekteret ofte med tillægsdiagnoser af psykisk og fysisk karakter.

Borgergruppen spænder over personer med stort behov for hjælp til borgere, der er i arbejde eller i færd med en egentlig uddannelse, hvor hjælpen består i at understøtte dem i forhold til arbejde og uddannelse.
Pædagogområdet
Studerende indenfor det pædagogiske fagområde, pædagoguddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse får mulighed for at afprøve sig i et bredt spekter af opgaver. Opgaven består i med en autismespecifik viden at hjælpe borgerne til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Sundhedsfaglige område
Også for studerende indenfor det sundhedsfaglige område, SOSU assistenter og SOSU medhjælpere er der mulighed for faglige udfordringer. Det sundhedsfaglige arbejde består i sikring af korrekt medicinhåndtering og en alsidighed af andre sundhedsspecifikke opgaver.
Som studerende kommer du ind i et tværfagligt arbejdsmiljø og samarbejder med andre faggrupper, med deres særlige faglighed og viden, om opgaveløsningen. Studerende tilbydes opkvalificering.

Kontakt

Autismecenter Syd
Savværksvej 52
6230 Rødekro

73 76 84 85
www.autismecentersyd.dk

Information

Antal ansatte i organisationen
Ca. 120 fastansatte

Ansættelses-/ studiested
Autismecenter Syd har afdelinger i Rødekro, Aabenraa, Felsted og Padborg.

Muligheder i organisationen

Fuldtidsjob

Projektsamarbejde

Ophold i udlandet

Uddannelse

Praktik

Trainee-/Graduateforløb

Studiejob

Speciale/hovedopgave