Dagtilbud Pædagogisk assistent elev i Aabenraa Kommune

Dagtilbud
Pædagogisk assistent elev i Aabenraa Kommune

Det overordnede formål er, at den pædagogiske assistentelev gennem ca. 2 års skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder, så de kan udføre praktisk pædagogisk arbejde på hele det pædagogiske arbejdsmarked i kommuner og regioner med børn og voksne - herunder også målgrupper med særlige behov.

Som pædagogisk assistentelev får du en erhvervsfaglig uddannelse, hvor du skifter mellem skole og praktik.

Du får således en forståelse for det pædagogiske arbejde og kommer i dine praktikker til at planlægge og igangsætte aktiviteter, der understøtter udviklingen hos børn, unge og voksne.

Det er et arbejde, som stiller krav til dine personlige egenskaber, hvor du skal drage omsorg og sætte aktiviteter i gang. Du skal derfor have lyst til og have evnerne for at kunne leve dig ind i andre menneskers situation og være i stand til at samarbejde.

Du kan komme i praktik både i vuggestue/børnehave/SFO og på specialområdet med dag- og døgninstitutioner for personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.
Når du er pædagogisk assistent elev, får du løn under hele uddannelsen – både når du er på skole, og når du er i praktik.

Vi sørger for at finde begge praktikpladser til dig.
Når du er færdig som elev, kan du få et arbejde som pædagogisk assistent i en daginstitution eller på specialområdet, eller du kan læse videre.

Uddannelsen er direkte adgangsgivende til bl.a. pædagoguddannelsen.

Kontakt

Uddannelseskoordinator Jane Clausen
Tinglev Midt 2
Tinglev

73 76 62 59
jhc@aabenraa.dk
www.aabenraa.dk/pau

Information

Antal ansatte i organisationen
Der ansættes 6 elever hvert år.

Ansættelses-/ studiested
Børn og Skole, Tinglev
Studiested: Sosu-Syd i Aabenraa
Praktiksted: kommunens daginstitutioner/SFO, specialinstitutioner og bosteder