Visitation & Rehabilitering

Aabenraa Kommune
Social & Sundhed, Visitation & Rehabilitering
Socialrådgiver

Visitation & Rehabilitering varetager opgaver i forbindelse med ansøgninger om en række former for hjælp i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven.

Det kan for eksempel være hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand, plejebolig og tilskud til merudgifter. Borgernes ansøgninger om hjælp behandles af social- eller sundhedsfagligt uddannede medarbejdere.

Den fælles kerneopgave i Social & Sundhed er ’sundhed, mestring og fællesskabelse’.
Vores kerneopgave er at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.
Vi løser kerneopgaven med den fælles rehabiliterende tilgang, bl.a. ved samarbejde tværfagligt og på tværs af organisationen ud fra fælles tankesæt og gennem fælles habiliterende / rehabiliterende metoder.
En tværfaglig afdeling, bestående af socialrådgivere, ergoterapeuter, sygeplejer, social-og sundhedsassistenter, med mere, der i fælleskab støtter borgeren i at mestre hverdagens udfordringer.
Uddannelsen som socialrådgiver kan du tage på UC Syd.
En socialrådgiver arbejder med mennesker i en samfundsmæssig sammenhæng. Socialrådgivere er uddannet til at løse og forebygge sociale problemer, mennesker kan støde på i livet
Hos os kan du høre om vores fælles værdier som tværfaglige sagsbehandler i en afdeling, der dækket et stort spektre af mulige støtte- og plejebehov indenfor service- og sundhedsloven .
Du kan ligeledes høre om mulighederne for praktikpladser.

Kontakt

Svenja Suljejmani
Socialrådgiver/
Tværfaglig sagsbehandler

73 76 79 91

Information

Antal ansatte i organisationen

Der er følgende praktikpladser i organisationen

Pr. 1. februar:
Børn og Skole 8
Social og sundhed 3
Jobcenter 8

Pr. 1 september:
Børn og Skole 4
Social og sundhed 2
Jobcenter 3

Ansættelses-/ studiested
Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Muligheder i organisationen

Fuldtidsjob

Projektsamarbejde

Ophold i udlandet

Uddannelse

Praktik

Trainee-/Graduateforløb

Studiejob

Speciale/hovedopgave